+40 259 318 381 | +40 727 228 294 | +40 734 105 105
13 Octombrie 2018

Anunț începere proiect: „EXTINDEREA ȘI DEZVOLTAREA COMPLEXULUI BALNEAR PRESIDENT 4**** BĂILE FELIX”

POD SERV COM SRL anunţă începerea activităţilor proiectului „EXTINDEREA ȘI DEZVOLTAREA COMPLEXULUI BALNEAR PRESIDENT 4**** BĂILE FELIX” Cod SMIS 113796, finanțat prin Regio Programul Operaţional Regional 2014–2020, Axa prioritară 2: „Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.2: „Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”. Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management, iar la nivelul regiunii Nord-Vest de către Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest în calitate de Organism Intermediar. Proiectul este prevăzut a se derula în perioada 03.02.2017–31.07.2020, perioada de implementare fiind de 42 de luni, proiectul având o valoare totală de 13.160.582,90 lei. Finanțarea nerambursabilă primită este în valoare de 4.517.180,81 lei, din care 3.839.603,69 lei din FEDR și 677.577,12 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național. Contract de Finanțare Nr. 3221/01.10.2018.

Obiectivul principal al proiectului îl constituie îmbunătățirea competitivității întreprinderii POD SERV COM SRL prin realizarea unei investitii inițiale în domeniul hotelier prin extinderea capacității unei unități existente și diversificarea activității unei unități existente.

Din 2001 de când s-a inaugurat Hotelul President, investim permanent pentru asigurarea celor mai bune condiții și creșterea calității serviciilor noastre. Demarăm un nou proiect, care are ca obiective:

 • extinderea capacității de cazare cu 8 apartamente și 62 de camere duble din care 2 destinate persoanelor alergice și 2 camere destinate persoanelor cu dizabilități - clădire cu un regim de înălțime P+5E
 • extinderea spațiului alocat bucătăriei și a restaurantului, pe planul parterului
 • realizarea unei zone administrative: zonă (vestiare, grupuri sanitare, sală de mese) pentru personalul ce deservește bucătăria și hotelul; spații pentru prezentări/conferințe/ședințe,
 • achiziționarea unui software (aplicație informatică) care integrează într-un singur sistem informatic toate unitățile hotelului incluzând: modul pentru hotel, modul pentru restaurant și un modul de gestiune
 • îmbunătățirea confortului și a calității vieții prin oferirea unui sistem de climatizare cu aport suplimentar de aer proaspăt direct în camere
 • realizarea unui sistem unitar de ghidaj și prezentare a informației în zona de recepție și săli de conferințe utilizând terminale TV tip oglindă, ce permit afișarea mai multor informații concomitent
 • utilizarea de centrale de tratare a aerului în combinație cu pompe de caldură care produc energia termică necesară încălzirii sau răcirii spațiilor din hotel, având ca sursă apa geotermală care a fost folosită în bazinele de înot
 • certificarea sistemelor de management ISO 9001:2015 și ISO 22000:2005 pentru îmbunătățirea activității desfășurate
 • îmbunătățirea serviciilor prin certificarea serviciilor hoteliere în vederea creșterii satisfacției tuturor tipurilor de clienți: familiilor, organizațiilor, persoanelor fizice precum și a persoanelor care suferă de dizabilități termporare sau permanente
 • promovarea externă și identificarea de noi clienți străini prin participarea la târguri de profil

Extinderea și dezvoltarea complexului balnear President 4**** Băile Felix și introducerea de noi servici și dezvoltarea serviciilor prestate în prezent reprezintă o soluție fezabilă pentru societate pentru a putea răspunde nevoilor pieței și pentru a face față mediului concurențial.

Valoarea adăugată realizată prin implementarea proiectului:

 • dezvoltarea societății ca rezultat direct al extinderii și dezvoltării complexului balnear President 4**** Băile Felix
 • creșterea productivității muncii în cadrul societății ca rezultat al extinderii și diversificării activității
 • atragerea de turiști străini prin participarea la târguri internaționale de profil
 • dezvoltarea avantajului competitiv al societății prin certificarea serviciilor și prin certificarea sistemelor de management ISO 9001:2015 și ISO 22000:2005
 • promovarea principiilor orizontale privind egalitatea de șanse prin creare de noi locuri de muncă pentru persoane din categorii defavorizate și prin facilitarea accesului persoanelor cu dizabilități locomotorii în cadrul noului spațiu construit
 • îmbunătățirea confortului și a calității vieții prin oferirea unui sistem de climatizare cu aport suplimentar de aer proaspăt direct în camere
 • promovarea principiilor orizontale privind dezvoltarea durabilă prin:
  • utilizarea surselor regenerabile de energie – utilizarea de centrale de tratare a aerului în combinație cu pompe de caldură care produc energia termică necesară încălzirii sau răcirii spațiilor din hotel, având ca sursă apa geotermală care a fost folosită în bazinele de înot. Energia termică necesară va fi produsă din apele geotermale uzate deversate din bazinele de înot, cu costuri foarte reduse și fără factori de poluare atmosferică
  • retehnologizarea / achiziționarea echipamentelor mai eficiente energetic – utilizarea de centrale de tratare a aerului cu sistem de climatizare cu aport suplimentar de aer proaspăt direct în camere, nemaifiind nevoie de aerisirea periodica a încăperilor deoarece sistemul de climatizare introduce aer proaspăt din exterior și scoate aerul folosit din încăperi, făcându-se și economie de energie pentru încălzire/răcire pentru că aerul proaspăt introdus va avea temperatura setată din încăpere și nu va trebui încălzit/răcit aerul în urma aerisitului deschizând ferestrele; utilizare de centrale de tratare a aerului dotate cu recuperator de căldură pentru a crește performanțele energetice ale clădirii; iluminatul prevăzut cu sisteme LED; spațiile comune dotate cu senzori de mișcare, cartele de acces în cameră care pornesc instalațiile la intrare și le opresc la ieșirea din cameră, pentru un consum cât mai redus de energie termică și electrică.
  • minimizarea la sursă a deșeurilor generate, creșterea gradului de recuperare și reciclare a deșeurilor - utilizarea de centrale de tratare a aerului în combinație cu pompe de caldură care produc energia termică necesară încălzirii sau răcirii spațiilor din hotel, având ca sursă apa geotermală care a fost folosită în bazinele de înot. Energia termică necesară va fi produsă din apele geotermale uzate deversate din bazinele de înot.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro